Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 16.02.2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku informuje, że na podstawie przeprowadzonego badania wody, w dniu 16.02.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia przy ulicy Staszica w Czaplinku.

Poniżej zamieszczamy Komunikat Nr 7/2024 i Ogłoszenie Zarządu Spółdzielni.

Komunikat Nr 7-2024

Ogłoszenie w sprawie jakości wody – Osiedle Wieszczów – 16.02.2024

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 13.02.2024 r.

W związku z wydaną Decyzją nr 9012.1.108.2024 z dnia 13.02.2024 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku informuje, że na podstawie przeprowadzonego badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia, dostarczanej z ujęcia przy ulicy Staszica w Czaplinku.

W związku z powyższym podajemy do wiadomości Komunikat nr 5/2024 z dnia 13.02.2024 r. oraz Ogłoszenie Zarządu Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 13.02.2024 r. około godziny 14:00 rozpoczęła się dezynfekcja sieci wodociągowej, w związku z czym przy spuszczaniu wody może być wyczuwalny zapach chloru.

W celu zapewnienia mieszkańcom wody do spożycia, na ulicy Mickiewicza przy bloku nr 4 znajduje się beczka z wodą przydatną do spożycia z ujęcia miejskiego zarządzanego przez ZGK w Czaplinku Sp. z o.o.

W ciągu najbliższych dni zostanie przeprowadzone ponowne badanie wody, w celu stwierdzenia jej przydatności do spożycia. Zarząd Spółdzielni będzie informował mieszkańców na bieżąco w przedmiotowej sprawie.

Komunikat Nr 5-2024 SANEPID

Ogłoszenie w sprawie jakości wody – Osiedle Wieszczów

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO,

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

ORAZ SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ

W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZĄ

ZARZĄD, RADA NADZORCZA I PRACOWNICY

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji
Ś
wiąt Bożego Narodzenia.
Wiele ciepła i radości przy wigilijnym stole
życzą Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku informuje, że zakończone zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”

Poniżej zamieszczamy informację w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Informacja ws. wyboru oferty WM Sikorskiego 3

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty:

SIWZ_Sikorskiego_3

Zal_1_formularz_oferty_Sikorskiego_3

Zal_2_oswiadczenie_wykluczenie_ wykonawcy_Sikorskiego_3

Zal_3_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie_Sikorskiego_3

Zal_4_zobowiązanie do oddania zasobów_Sikorskiego_3

Zal_5_wykaz_robot_CO_Sikorskiego_3

Zal_6_wzor umowy_Sikorskiego_3

Dok._projekt.-kosztor._Sikorskiego_3

zal_9_oswiadczenie_powiaz_kapitalowe_Sikorskiego_3

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Składanie ofert do 07.06.2021 r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert 07.06.2021 r. o godzinie 13.15.

Termin realizacji zamówienia – do 29.10.2021 r.

 

Zapraszamy do składnia ofert.

 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 25.05.2021 r. do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.

Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na wykonanie ocieplenia stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 16.02.2021 r. do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.

Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do przetargu na termomodernizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne – budynki przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1202138

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert

w terminie do 09.09.2020 r. do godziny 13:00.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31180#

Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 05.06.2020 roku do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.