ŻYCZENIA NOWOROCZNE

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO,

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

ORAZ SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ

W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZĄ

ZARZĄD, RADA NADZORCZA I PRACOWNICY

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji
Ś
wiąt Bożego Narodzenia.
Wiele ciepła i radości przy wigilijnym stole
życzą Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku informuje, że zakończone zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”

Poniżej zamieszczamy informację w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Informacja ws. wyboru oferty WM Sikorskiego 3

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty:

SIWZ_Sikorskiego_3

Zal_1_formularz_oferty_Sikorskiego_3

Zal_2_oswiadczenie_wykluczenie_ wykonawcy_Sikorskiego_3

Zal_3_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie_Sikorskiego_3

Zal_4_zobowiązanie do oddania zasobów_Sikorskiego_3

Zal_5_wykaz_robot_CO_Sikorskiego_3

Zal_6_wzor umowy_Sikorskiego_3

Dok._projekt.-kosztor._Sikorskiego_3

zal_9_oswiadczenie_powiaz_kapitalowe_Sikorskiego_3

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Składanie ofert do 07.06.2021 r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert 07.06.2021 r. o godzinie 13.15.

Termin realizacji zamówienia – do 29.10.2021 r.

 

Zapraszamy do składnia ofert.

 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 25.05.2021 r. do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.

Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na wykonanie ocieplenia stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 16.02.2021 r. do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.

Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do przetargu na termomodernizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne – budynki przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1202138

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert

w terminie do 09.09.2020 r. do godziny 13:00.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31180#

Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 05.06.2020 roku do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego wiosennego nastroju oraz wesołego „Alleluja”,
życzą Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej
„Osiedle Wieszczów” w Czaplinku.

KORONAWIRUS

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODESŁANIE DO STRONY GOV.PL, GDZIE ZAMIESZCZANE SĄ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EPIDEMII

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ORAZ DO STRONY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE, GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO AKTUALOŚCI DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA W ODNIESIENIU DO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

http://wsse.szczecin.pl/koronawirus-aktualnosci/

INFORMACJA MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

pismo przewodnie

załącznik_wytyczne GIS

WHO-2019-NcOV-IPC_WASH-2020.1-eng (1)

 

#zostańwdomu