Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku w stosunku do mieszkańców zalegających z opłatami prowadzi następujące czynności windykacyjne:

  1. Wezwanie do zapłaty, po wystąpieniu zaległości za trzy pełne okresy płatności (miesiące).
  2. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, w przypadku braku reakcji dłużnika na pierwsze wezwanie, w wyznaczonym w nim terminie.
  3. Skierowanie sprawy do sądu o nakaz zapłaty (generuje to dodatkowe koszty sądowe).
  4. Oddanie sprawy do komornika po uprawomocnieniu się wyroku o nakaz zapłaty (dodatkowe koszty postępowania komorniczego).
  5. Wpis zadłużenia do księgi wieczystej – hipoteka przymusowa.
  6. Rozpoczęcie procedury sprzedaży lokalu w drodze licytacji (szereg dodatkowych kosztów, z ostatecznym pozbawieniem zalegającego mieszkańca prawa do lokalu).

Jeżeli zalegający w opłatach mieszkaniec reaguje na pierwsze wezwania do zapłaty i deklaruje spłatę zadłużenia, wówczas ustalane są indywidualne warunki spłaty zobowiązania w ratach miesięcznych.
Działania windykacyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które w stosunku do członków spółdzielni mieszkaniowych określa Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa prawo spółdzielcze, Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.