Opłaty za lokale mieszkalne.

Mieszkańcy lokali wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej, w ramach opłat za lokale mieszkalne uiszczają następujące składowe:

  • Zaliczka na koszty eksploatacji
  • Zaliczka na centralne ogrzewanie
  • Fundusz remontowy
  • Opłata za gospodarowanie odpadami
  • Woda i kanalizacja
  • Sprzątanie klatek schodowych

Opłaty za garaże.

Użytkownicy garaży niebędący ich właścicielami, uiszczają na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami.
Osoby wynajmujące garaże, stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowe, płacą czynsz za najem garaży.

Podatek od nieruchomości.

Mieszkańcy posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz lokatorskie, a także użytkownicy garaży spółdzielczych własnościowych uiszczają podatek od nieruchomości na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej, która odprowadza opłaty z tego tytułu na konto Gminy Czaplinek.
Mieszkańcy posiadający prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i garaży uiszczają podatek od nieruchomości bezpośrednio do Gminy Czaplinek na podstawie otrzymanych Decyzji Burmistrza Czaplinka.

UCHWAŁA w sprawie wysokości podatku od nieruchomości – 2024 r.

Opłata za użytkowanie wieczyste.

Grunty na których wybudowane są budynki wchodzące w zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Osiedle Wieszczów” należą do Skarbu Państwa i wszelkie sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego należy załatwiać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (budynek geodezji).

W przypadku jakichkolwiek problemów przy wypełnianiu dokumentów, mogą się Państwo zgłosić do biura Spółdzielni w godzinach pracy.