ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji
Ś
wiąt Bożego Narodzenia.
Wiele ciepła i radości przy wigilijnym stole
życzą Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej.