OFERTA PRACY NA STANOWISKO KSIĘGOWA/Y

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku ogłasza nabór na stanowisko pracy księgowa/y.

Miejsce wykonywania pracy: Czaplinek, ul. Mickiewicza 5.

Szczegółowe informacje o zakresie obowiązków i wymaganiach zawarte są w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

W sprawie oferty pracy można kontaktować się z Prezesem Zarządu Spółdzielni telefonicznie pod numerem telefonu 509 900 132 lub 94 375 30 70, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prezes@osiedlewieszczow.pl lub osobiści w biurze Spółdzielni codziennie w godzinach pracy od 7:00 do 15:00.

Ogłoszenie oferta pracy księgowa-y

SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej zamieszczamy opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.

„Przewodnik segregacji odpadów komunalnych w gminie Czaplinek”.

Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady.

Przypominamy, że dzięki segregacji płacimy niższą opłatę, która od maja 2022 roku wynosi 31,00 zł / 1 osobę zamieszkałą.

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

ODPADY ZMIESZANE

PSIA AKCJA!!!

Szanowni Mieszkańcy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach psów. Wielokrotnie na terenie osiedla jesteśmy świadkami sytuacji, w których niektórzy mieszkańcy naszego osiedla nie sprzątają po swoich czworonogach, a jest to dość poważny problem.

Psie odchody to nie tylko nieestetyczny element naszego otoczenia ale też potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. W odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych dla ludzi, a zwłaszcza dzieci!!! W psim kale występują drobnoustroje będące przyczyną toksokarozy, toksoplazmozy, lambliozy, i tasiemczyc.

Aby uchronić się od groźnych chorób należy zachować podstawowe zasady higieny takie jak:

  • mycie rąk po każdym kontakcie ze zwierzętami,
  • sprzątanie odchodów zwierząt z terenów otaczających nasze bloki, placów zabaw oraz boiska, przez właścicieli zwierząt,
  • nie wpuszczanie zwierząt na place zabaw i do piaskownic,
  • regularne odrobaczanie zwierząt – co najmniej 4 razy w roku.

Szanowni Mieszkańcy, w trosce o własne zdrowie, prosimy o stosowanie powyższych zasad i przestrzeganie obowiązków ciążących na właścicielach zwierząt.

 

Zarząd Spółdzielni.