Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 25.05.2021 r. do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.

PSIA AKCJA!!!

Szanowni Mieszkańcy.

Jednym z tematów omawianych na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej był temat obowiązków ciążących na właścicielach psów. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że niektórzy mieszkańcy naszego osiedla nie sprzątają po swoich czworonogach, a jest to dość poważny problem.

Psie odchody to nie tylko nieestetyczny element naszego otoczenia ale też potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. W odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych dla ludzi, a zwłaszcza dzieci!!! W psim kale występują drobnoustroje będące przyczyną toksokarozy, toksoplazmozy, lambliozy, i tasiemczyc.

Aby uchronić się od groźnych chorób należy zachować podstawowe zasady higieny takie jak:

  • mycie rąk po każdym kontakcie ze zwierzętami,
  • sprzątanie odchodów zwierząt z terenów otaczających nasze bloki, placów zabaw oraz boiska, przez właścicieli zwierząt,
  • nie wpuszczanie zwierząt na place zabaw i do piaskownic,
  • regularne odrobaczanie zwierząt – co najmniej 4 razy w roku.

Szanowni Mieszkańcy, w trosce o własne zdrowie, prosimy o stosowanie powyższych zasad i przestrzeganie obowiązków ciążących na właścicielach zwierząt.

 

Zarząd Spółdzielni.

SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej zamieszczamy opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Przewodnik segregacji odpadów komunalnych w gminie Czaplinek”.

Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady.

Przypominamy, że dzięki segregacji płacimy niższą opłatę, która od grudnia 2019 roku wynosi 18,00 zł / 1 osobę zamieszkałą.

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIEPRZEWODNIK SEGREGACJI