Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku informuje, że zakończone zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”

Poniżej zamieszczamy informację w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Informacja ws. wyboru oferty WM Sikorskiego 3