Ujęcie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku składa się z dwóch studni głębinowych oraz hydroforni, położonych na skrzyżowaniu ulic Staszica i Słowackiego. Z ujęcia zaopatrywane w wodę są następujące nieruchomości:
wszystkie budynki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów”,
Wspólnota Mieszkaniowa „Bratek”,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czaplinku – budynki Kochanowskiego 6 i 10,
budynek komunalny przy ulicy Staszica 3,
budynki handlowe przy ulicy Kochanowskiego.
W roku 2013 ujęcie zostało poddane kompleksowej modernizacji, w zakresie przebudowy budynku hydroforni wraz z urządzeniami technologicznymi i remontem obudowy studni głębinowych, z wymianą pomp, orurowania oraz armatury w studniach.
Ujęcie posiada Decyzję Starosty Drawskiego udzielającą pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych, na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Decyzja została wydana w dniu 27 kwietnia 2017 r. na podstawie operatu wodnoprawnego z lutego 2017 r., z terminem ważności do 26 kwietnia 2037 r.