Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty:

SIWZ_Sikorskiego_3

Zal_1_formularz_oferty_Sikorskiego_3

Zal_2_oswiadczenie_wykluczenie_ wykonawcy_Sikorskiego_3

Zal_3_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie_Sikorskiego_3

Zal_4_zobowiązanie do oddania zasobów_Sikorskiego_3

Zal_5_wykaz_robot_CO_Sikorskiego_3

Zal_6_wzor umowy_Sikorskiego_3

Dok._projekt.-kosztor._Sikorskiego_3

zal_9_oswiadczenie_powiaz_kapitalowe_Sikorskiego_3

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Składanie ofert do 07.06.2021 r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert 07.06.2021 r. o godzinie 13.15.

Termin realizacji zamówienia – do 29.10.2021 r.

 

Zapraszamy do składnia ofert.