Entries by wieadmin

SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych. Poniżej zamieszczamy opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. „Przewodnik segregacji odpadów komunalnych w gminie Czaplinek”. Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady. Przypominamy, że dzięki segregacji płacimy niższą opłatę, która od maja 2022 roku wynosi 31,00 zł / 1 osobę zamieszkałą.   ODPADY ZBIERANE […]

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI ORAZ SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZĄ ZARZĄD, RADA NADZORCZA I PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku informuje, że zakończone zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku” Poniżej zamieszczamy informację w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej: Informacja ws. wyboru […]

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku” Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty: SIWZ_Sikorskiego_3 Zal_1_formularz_oferty_Sikorskiego_3 Zal_2_oswiadczenie_wykluczenie_ […]

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7. Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 […]

Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na wykonanie ocieplenia stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7. Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych […]

Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do przetargu na termomodernizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne – budynki przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1202138 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert w terminie do 09.09.2020 r. do godziny 13:00.