Entries by wieadmin

OFERTA PRACY NA STANOWISKO KSIĘGOWA/Y

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku ogłasza nabór na stanowisko pracy księgowa/y. Miejsce wykonywania pracy: Czaplinek, ul. Mickiewicza 5. Szczegółowe informacje o zakresie obowiązków i wymaganiach zawarte są w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. W sprawie oferty pracy można kontaktować się z Prezesem Zarządu Spółdzielni telefonicznie pod numerem telefonu 509 900 132 lub 94 375 30 […]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 16.02.2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku informuje, że na podstawie przeprowadzonego badania wody, w dniu 16.02.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia przy ulicy Staszica w Czaplinku. Poniżej zamieszczamy Komunikat Nr 7/2024 i Ogłoszenie Zarządu Spółdzielni. Komunikat Nr 7-2024 Ogłoszenie w sprawie […]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 13.02.2024 r.

W związku z wydaną Decyzją nr 9012.1.108.2024 z dnia 13.02.2024 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku informuje, że na podstawie przeprowadzonego badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia, dostarczanej z ujęcia przy ulicy Staszica w Czaplinku. W związku z powyższym podajemy do wiadomości Komunikat […]

SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych. Poniżej zamieszczamy opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. „Przewodnik segregacji odpadów komunalnych w gminie Czaplinek”. Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady. Przypominamy, że dzięki segregacji płacimy niższą opłatę, która od maja 2022 roku wynosi 31,00 zł / 1 osobę zamieszkałą.   ODPADY ZBIERANE […]

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI ORAZ SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZĄ ZARZĄD, RADA NADZORCZA I PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku informuje, że zakończone zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku” Poniżej zamieszczamy informację w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej: Informacja ws. wyboru […]

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku” Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty: SIWZ_Sikorskiego_3 Zal_1_formularz_oferty_Sikorskiego_3 Zal_2_oswiadczenie_wykluczenie_ […]