Entries by wieadmin

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7. Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 […]

Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na wykonanie ocieplenia stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7. Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Ocieplenie stropodachów i stropów nad piwnicami w ramach modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych […]

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI ORAZ SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZĄ ZARZĄD, RADA NADZORCZA I PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ulicy Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7.

Poniżej zamieszczamy link do przetargu na termomodernizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne – budynki przy ul. Kochanowskiego 1, 3, 5 i 7. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1202138 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert w terminie do 09.09.2020 r. do godziny 13:00.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o przetargu na: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31180# Zarząd zaprasza do składania ofert w terminie do 05.06.2020 roku do godziny 13:00 w biurze Spółdzielni.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego wiosennego nastroju oraz wesołego „Alleluja”, życzą Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku.

KORONAWIRUS

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODESŁANIE DO STRONY GOV.PL, GDZIE ZAMIESZCZANE SĄ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EPIDEMII https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia ORAZ DO STRONY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE, GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO AKTUALOŚCI DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA W ODNIESIENIU DO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO http://wsse.szczecin.pl/koronawirus-aktualnosci/ INFORMACJA MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. […]