W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura Spółdzielni Mieszkaniowej zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane są w biurze Spółdzielni przy ulicy Mickiewicza 5 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 943753070.

Telefon alarmowy
Policja
Straż pożarna
Pogotowie
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe

112
997
998
999
991
992

Zgłoszenia można przekazywać również za pośrednictwem internetu, korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy