W skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku wchodzą następujące nieruchomości:

Budynki mieszkalne wielorodzinne:

1. Mickiewicza 2
2. Mickiewicza 4
3. Staszica 2
4. Staszica 4
5. Staszica 6
6. Żeromskiego 3
7. Żeromskiego 5
8. Żeromskiego 7
9. Żeromskiego 9
10. Kochanowskiego 1
11. Kochanowskiego 2
12. Kochanowskiego 3
13. Kochanowskiego 4
14. Kochanowskiego 5
15. Kochanowskiego 7
16. Kochanowskiego 8
17. Kochanowskiego 12

Budynek hydroforni i ujęcie wody – ul. Staszica.

Budynek biurowo – warsztatowy z kotłownią osiedlową – ulica Mickiewicza 5.