Kotłownia lokalna Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku znajduje się w budynku biurowo – warsztatowym przy ulicy Mickiewicza 5.
Z kotłowni doprowadzane jest ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania do wszystkich budynków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej. Kotłownia składa się z dwóch kotłów firmy VIESSMANN o mocy 720 kW każdy. Paliwem podstawowym jest gaz ziemny. Jeden z kotłów wyposażony jest w palnik gazowo-olejowy, dzięki czemu istnieje możliwość zastosowania oleju opałowego zamiast gazu.
Kotłownia poddana została kompleksowej modernizacji w roku 2000, ze środków uzyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Modernizacja polegała na likwidacji kotłów węglowych i zastąpieniu ich kotłami gazowymi oraz częściowej wymianie sieci ciepłowniczych na osiedlu.