Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 5 otwarte jest w dni robocze w godzinach:
poniedziałek7.00 – 15.00
wtorek7.00 – 15.00
środka7.00 – 15.00
czwartek7.00 – 15.30
piątek7.00 – 15.00
Obsługą administracyjną mieszkańców oraz w zakresie opłat za lokale zajmuje się Pani Beata Kaczmarek – księgowa – kasjerka.
W zakresie spraw finansowych dotyczących Spółdzielni Mieszkaniowej obsługą mieszkańców zajmuje się Pani Zofia Strzelczyk – główna księgowa.
Prezes Zarządu – Marcin Czerniawski przyjmuje mieszkańców we wszelkich sprawach dotyczących Spółdzielni Mieszkaniowej w czasie pracy biura Spółdzielni.