Inwestycje zrealizowane w roku 2019:

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 2

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 4

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 6

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 3

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 5

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 7

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 9

Zakres robót w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmował:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
 2. ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania,
 3. ocieplenie stropu nad piwnicami metodą natrysku od spodu,
 4. wymianę starych okien piwnicznych na nowe PCV,
 5. wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na nowe ocieplone,
 6. remont balkonów wraz z wymianą balustrad, cokołu, wiatrołapów,
 7. wymianę rynien, rur spustowych parapetów i innych obróbek blacharskich,
 8. wymianę opraw świetlnych na klatkach i korytarzu piwnicznym na nowe typu LED,
 9. modernizację węzła centralnego ogrzewania w budynku, z wymianą zaworów podpionowych, montażem automatycznych odpowietrzników na pionach i podzielników kosztów centralnego ogrzewania na grzejnikach w mieszkaniach.

Poza realizacją termomodernizacji w roku 2019 wykonane zostały również:

 1. Remont drogi wewnętrznej, chodnika i dojść do klatek schodowych oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej typu POL-BRUK przy bloku Kochanowskiego 4.
 2. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej WLZ w budynkach: Żeromskiego 5, Staszica 4 i Mickiewicza 4 (zalecenia po przeglądach pięcioletnich elektrycznych wykonanych w roku 2018).
 3. W zakresie ujęcia wody, hydroforni i sieci wodociągowej na terenie osiedla wymienione zostały 3 wodomierze główne dokonujące pomiaru poboru wody podziemnej i odbioru wody przez mieszkańców, zamontowany został system monitoringu i alarmu w hydroforni oraz wymienione zostały hydranty na sieci PPOŻ. na terenie całego osiedla.

 

Inwestycje zrealizowane w roku 2020:

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 4

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 2

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 4

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 8

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 12

Zakres robót w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmował:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
 2. ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania,
 3. ocieplenie stropu nad piwnicami metodą natrysku od spodu,
 4. wymianę starych okien piwnicznych na nowe PCV,
 5. wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na nowe ocieplone,
 6. remont balkonów wraz z wymianą balustrad, cokołu, wiatrołapów,
 7. wymianę rynien, rur spustowych parapetów i innych obróbek blacharskich,
 8. wymianę opraw świetlnych na klatkach i korytarzu piwnicznym na nowe typu LED,
 9. modernizację węzła centralnego ogrzewania w budynku, z wymianą zaworów podpionowych, montażem automatycznych odpowietrzników na pionach i podzielników kosztów centralnego ogrzewania na grzejnikach w mieszkaniach.

Poza realizacją termomodernizacji w roku 2020 wykonane zostały również:

 1. Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Żeromskiego 9, Staszica 2, Staszica 4, Kochanowskiego 7.
 2. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej WLZ w budynkach: Żeromskiego 7, Kochanowskiego 12 i Kochanowskiego 8.
 3. Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej w piwnicach w budynkach przy ul. Mickiewicza 2 i Mickiewicza 4.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku biura, kotłowni i warsztatu Spółdzielni na potrzeby pokrycia zużycia energii elektrycznej w kotłowni osiedlowej.

 

Inwestycje zrealizowane w roku 2021:

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 1

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 3

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 5

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kochanowskiego 7

Zakres robót w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmował:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
 2. ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania,
 3. ocieplenie stropu nad piwnicami metodą natrysku od spodu,
 4. wymianę starych okien piwnicznych na nowe PCV,
 5. wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na nowe ocieplone,
 6. remont balkonów wraz z wymianą balustrad, cokołu, wiatrołapów,
 7. wymianę rynien, rur spustowych parapetów i innych obróbek blacharskich,
 8. wymianę opraw świetlnych na klatkach i korytarzu piwnicznym na nowe typu LED,
 9. modernizację węzła centralnego ogrzewania w budynku, z wymianą zaworów podpionowych, montażem automatycznych odpowietrzników na pionach i podzielników kosztów centralnego ogrzewania na grzejnikach w mieszkaniach.

Poza realizacją termomodernizacji w roku 2021 wykonane zostały również:

 1. Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kochanowskiego 5.
 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW przy budynku biura, kotłowni i warsztatu na potrzeby pokrycia zużycia energii elektrycznej w kotłowni osiedlowej.
 3. Wymiana trzech pomp w hydroforni.