SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej zamieszczamy opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Przewodnik segregacji odpadów komunalnych w gminie Czaplinek”.

Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady.

Przypominamy, że dzięki segregacji płacimy niższą opłatę, która od grudnia 2019 roku wynosi 18,00 zł / 1 osobę zamieszkałą.

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIEPRZEWODNIK SEGREGACJI