SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej zamieszczamy opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.

„Przewodnik segregacji odpadów komunalnych w gminie Czaplinek”.

Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady.

Przypominamy, że dzięki segregacji płacimy niższą opłatę, która od maja 2022 roku wynosi 31,00 zł / 1 osobę zamieszkałą.

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

ODPADY ZMIESZANE