Entries by wieadmin

Klauzula informacyjna RODO – członkowie Spółdzielni

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L […]

PSIA AKCJA!!!

Szanowni Mieszkańcy. Jednym z tematów omawianych na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej był temat obowiązków ciążących na właścicielach psów. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że niektórzy mieszkańcy naszego osiedla nie sprzątają po swoich czworonogach, a jest to dość poważny problem. Psie odchody to nie tylko nieestetyczny element naszego otoczenia ale też potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. W […]

SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych. Poniżej zamieszczamy opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Przewodnik segregacji odpadów komunalnych w gminie Czaplinek”. Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady. Przypominamy, że dzięki segregacji płacimy niższą opłatę, która od grudnia 2019 roku wynosi 18,00 zł / 1 osobę zamieszkałą.   ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIEPRZEWODNIK SEGREGACJI