KORONAWIRUS

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODESŁANIE DO STRONY GOV.PL, GDZIE ZAMIESZCZANE SĄ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EPIDEMII

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ORAZ DO STRONY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE, GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO AKTUALOŚCI DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA W ODNIESIENIU DO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

http://wsse.szczecin.pl/koronawirus-aktualnosci/

INFORMACJA MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

pismo przewodnie

załącznik_wytyczne GIS

WHO-2019-NcOV-IPC_WASH-2020.1-eng (1)

 

#zostańwdomu