PSIA AKCJA!!!

Szanowni Mieszkańcy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach psów. Wielokrotnie na terenie osiedla jesteśmy świadkami sytuacji, w których niektórzy mieszkańcy naszego osiedla nie sprzątają po swoich czworonogach, a jest to dość poważny problem.

Psie odchody to nie tylko nieestetyczny element naszego otoczenia ale też potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. W odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych dla ludzi, a zwłaszcza dzieci!!! W psim kale występują drobnoustroje będące przyczyną toksokarozy, toksoplazmozy, lambliozy, i tasiemczyc.

Aby uchronić się od groźnych chorób należy zachować podstawowe zasady higieny takie jak:

  • mycie rąk po każdym kontakcie ze zwierzętami,
  • sprzątanie odchodów zwierząt z terenów otaczających nasze bloki, placów zabaw oraz boiska, przez właścicieli zwierząt,
  • nie wpuszczanie zwierząt na place zabaw i do piaskownic,
  • regularne odrobaczanie zwierząt – co najmniej 4 razy w roku.

Szanowni Mieszkańcy, w trosce o własne zdrowie, prosimy o stosowanie powyższych zasad i przestrzeganie obowiązków ciążących na właścicielach zwierząt.

 

Zarząd Spółdzielni.