Opłaty za lokale mieszkalne.

Mieszkańcy lokali wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej, w ramach opłat za lokale mieszkalne uiszczają następujące składowe:

  • Zaliczka na koszty eksploatacji
  • Zaliczka na centralne ogrzewanie
  • Fundusz remontowy
  • Opłata za gospodarowanie odpadami
  • Woda i kanalizacja
  • Sprzątanie klatek schodowych

Opłaty za garaże.

Użytkownicy garaży niebędący ich właścicielami, uiszczają na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami.
Osoby wynajmujące garaże, stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowe, płacą czynsz za najem garaży.

Podatek od nieruchomości.

Mieszkańcy posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz lokatorskie, a także użytkownicy garaży spółdzielczych własnościowych uiszczają podatek od nieruchomości na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej, która odprowadza opłaty z tego tytułu na konto Gminy Czaplinek.
Mieszkańcy posiadający prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i garaży uiszczają podatek od nieruchomości bezpośrednio do Gminy Czaplinek na podstawie otrzymanych Decyzji Burmistrza Czaplinka.

UCHWAŁA ws wysokości stawek podatku od nieruch. 2021

Opłata za użytkowanie wieczyste.

Grunty na których wybudowane są budynki wchodzące w zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Osiedle Wieszczów” należą do Skarbu Państwa i wszelkie sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego należy załatwiać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (budynek geodezji).

W przypadku jakichkolwiek problemów przy wypełnianiu dokumentów, mogą się Państwo zgłosić do biura Spółdzielni w godzinach pracy.