Inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2019:

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 2

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 4

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 6

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 3

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 5

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 7

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 9

Zakres robót w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmuje:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
 2. ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania,
 3. ocieplenie stropu nad piwnicami metodą natrysku od spodu,
 4. wymianę starych okien piwnicznych na nowe PCV,
 5. wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na nowe ocieplone,
 6. remont balkonów, cokołu, wiatrołapów,
 7. wymianę rynien, rur spustowych parapetów i innych obróbek blacharskich,
 8. wymianę opraw świetlnych na klatkach i korytarzu piwnicznym na nowe typu LED,
 9. modernizację węzła centralnego ogrzewania w budynku, z wymianą zaworów podpionowych, montażem automatycznych odpowietrzników na pionach i podzielników kosztów centralnego ogrzewania na grzejnikach w mieszkaniach.

Termomodernizacje zgodnie z warunkami przetargów zaplanowane są do zrealizowania w terminie do 31 października 2019 r.

 

Poza realizacją termomodernizacji w roku bieżącym zaplanowane są również do wykonania:

 1. Remont drogi wewnętrznej, chodnika i dojść do klatek schodowych oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej typu POL-BRUK przy bloku Kochanowskiego 4.
 2. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej WLZ w budynkach: Żeromskiego 5, Staszica 4, Kochanowskiego 12 i Mickiewicza 4 (zalecenia po przeglądach pięcioletnich elektrycznych wykonanych w roku 2018).
 3. W zakresie ujęcia wody, hydroforni i sieci wodociągowej na terenie osiedla zaplanowana jest wymiana 3 wodomierzy głównych dokonujących pomiaru poboru wody podziemnej i odbioru wody przez mieszkańców, montaż systemu monitoringu i alarmu w hydroforni oraz wymiana hydrantów na sieci PPOŻ.